Pozemky Limbach

Ponúkame na predaj obhospodarované vinice v Limbachu, momentálne vedené na Liste vlastníctva ako vinice a ostatné plochy, vhodné ako investícia, perspektívne stavebné pozemky v horizonte 5-10rokov - parcelné číslo 1625 a 1626, výmera 2892+406=3298m2, dĺžka 220m, šírka 12-17m, vzdialená 20-50metrov od obytnej zóny Lindenbach /kompletné inž.siete a asfaltová príjazdová cesta v dosahu/ , cena 65.900eur = 19,9eur/m2 

Predáva INVEST REAL SLOVAKIA, s.r.o. 

Ing. Marián Machálek 

tel.: 0904 702 410 

mail: investrealslovakia@gmail.com 

Iné RK - kontaktovať len s konkrétnym záujemcom o kúpu pozemkov, sme vlastníkom nehnuteľnosti, možnosť dohody.